Vi arbejder med både kort- og langsigtede mål og har lagt følgende strategi for vores organisations udvikling.

På kort sigt

er vores mål at øge antallet af medlemmer i organisationen for at kunne skabe tyngde i vores forening. Derudover søger vi at finde nogle gode mennesker, der har lyst til at give os en hånd med at gøre livet bedre for børn og unge i Vietnam.

På lang sigt

er vores mål at tiltrække ressourcer nok til at kunne udvikle og udføre egne projekter. Dertil kommer kommunikation, som kan bringe giver og modtager tættere på hinanden.