Vi har et stærkt ønske om at gøre verden til et bedre sted for alle og vil selvfølgelig først og fremmest koncentrere os om dem, der er ringest stillet.

Vi har i Danmark og generelt i Vesten en stor rigdom og en høj levestandard og ønsker, at dette skal komme dem til gode, der virkelig har brug for det.

Vi vil gøre folk opmærksomme på glæden ved at hjælpe hinanden og ved at skabe glæde og lykke hos dem, der har det skidt.